Александровската гробница

През декември 2000 г. в могилата “Рошавата чука” край с. Александрово, община Хасково, екип от археолози, ръководен от д-р Георги Китов (1943-2008), откри уникална тракийска гробница от IV в.пр.Хр. Могилата се намира в непосредствена близост до селото и се откроява на фона на околността като красиво възвишение. От източната ѝ периферия започва коридор, който преминава последователно в правоъгълно и кръгло помещение.

Предназначението на гробницата е било да даде последен приют на някой от тракийските владетели, чието име остава тайна за нас. Със своите стенописи и архитектура тя е един от бисерите на тракийското културно наследство по нашите земи и се нарежда сред най-големите съоръжения от този тип, открити до сега. Уникалните стенописи на Тракийската гробница са без паралел и имат изключителна художествена стойност. Живописта е безценен източник на информация за тракийската действителност.

През май 2009 г. отвори врати Музеен център „Тракийско изкуство в Източните Родопи“, в който е разположено точно копие на намиращата се в непосредствена близост Александровска гробница. Културното наследство на траките в регионален обхват е представено чрез движими паметници на културата от периода на късно желязната епоха (VІ–І в.пр.Хр.). Посетителите могат да се запознаят и с най-забележителните археологически паметници в Източните Родопи, Сакар планина и по долината на р. Марица. Тук може да бъде видяно златно съкровище, датирано около 4500-4000 г.пр.Хр. Накитите от златното съкровище, аналогични на предметите от Варненския некропол, са най-старото обработено злато в света.

 

Design © Support      Copyright © 2012 | All Rights Reserved